Fanboi Channel

ห้องนิยายตะวันตก

Last posted

Total of 828 posts

749 Nameless Fanboi Posted ID:SJ.zdsTZtd

>>748 เคยอ่านข้ามฟ้ามาพบรัก สไตล์กูเลยนางเอกเรียบร้อยเป็นอาจารย์กับพระเอกไม่ชวนฝันหน่อย กูอธิบายไม่ค่อยถูก แต่กูอ่ายไปมันเขี้ยวพระเอกไป อ่านนานละรายละเอียดจำไม่ค่อยได้ แต่กูจำฉากแซ่บในรถตอนฝนตกได้555555 ว่าแล้วก็อยากอ่านซ้ำ 😬