Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 4]

Last posted

Total of 944 posts

781 Nameless Fanboi Posted ID:L/k4wJ6A4e

>>775 ให้กำลังใจมึง มองแง่ดีมึงเป็นนักเขียนในยุคที่ไม่ต้องพึ่งสำนักพิมพ์มึงมีอิสระและโอกาสกว่าสมัยก่อน และไม่ต้องเข้าเนื้อทำหนังสือเองไม่ต้องกลัวหนังสือขึ้นราขายไม่ได้ อีบุ๊กมันยังดีกว่ากระดาษปลวกแดกแน่ๆ ตอนนี้ไม่โหลดงานใหม่เปรี๊ยงขึ้นมาคนก็ตามมาโหลดงานเก่านะ