Fanboi Channel

Fantasy Books หนังสือ​แห่งมนตราและมายา (เล่ม 3)

Last posted

Total of 994 posts

791 Nameless Fanboi Posted ID:1YyxGwUyV.

>>790 กูว่าเขาน่าจะเขียนให้เรื่องกระชับได้อีกนะ ลดความหนา ดำเนินเรื่องเร็วขึ้นอีกนิดน่าจะดี เล่มนี้เวลากูอ่านต้องกางบนโต๊ะ รู้สึกเหมือนอ่านตำราเรียน :D