Fanboi Channel

Bliss never die II [นวนิยายญี่ปุ่น]

Last posted

Total of 829 posts

788 Nameless Fanboi Posted ID:AR2ObuYgU3

>>786 การตลาดพลาดอะ ปกแจคเกต ของพรีเมี่ยม ไม่ต้องก็ได้วะ เอาราราถูกหน่อย กูว่าจะคืนทุนไวกว่าปะวะ และปกไม่สวย แต่ขอดูดีหน่อย ถือออกไปอ่านละคนไม่มองมา แล้วทำหน้า นั่นหนังสือไรวะ