Fanboi Channel

เดอะโม่งออฟบารามอส กับกระทู้แห่งเผือก

Last posted

Total of 395 posts

393 Nameless Fanboi Posted ID:i6wYNnJzus

>>392 กูเองๆ ตอนนั้นอ่านตั้งแต่สมัยประถมอ่ะเลยลืมเรื่องไปหมดแล้ว ตอนนั้นแมสมาก พอกูเห็นว่าเคยมีมาม่าเลยอยากรู้ว่าเรื่องอะไร แหกกันเบอร์ใหญ่สมที่โฆษณาจริงๆ 555