Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 9]

Last posted

Total of 1000 posts

994 Nameless Fanboi Posted ID:Fo7amxQ97v

กุว่าเคสรดส.ก็ทำกันเกินไปหน่อย ในฐานะคนที่เรียนจิตมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเฮโลตอนเขาแหก ถึงงั้นก็ไม่ได้เป็นแฟนนิยายรดส.

ก่อนอื่น คนเราต้องรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่านิยายเรื่องอะไรก็คือเรื่องแต่ง เคสแต่ละเคสมันมีมุมที่ต่างกันออกไป ต่อให้รู้เรื่อง DID จริงมันก็ไม่มีจรรยาบรรณที่จะไปฟังธงเป็นเธรดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ควรพูดไปในเชิงเสนอแนะมากกว่าว่ามันไม่ใช่แบบไหนและแต่ละเคสอาจเป็นไปในแนวทางไหน

คือถามจริงๆว่าคิดว่าอย่างในหนังเรื่อง split คือถูกต้องทุกอย่างเหรอวะ คนดูก็มีสิทธิ์ตีความว่าหนังเรื่องนี้ใช้โรคเป็น plot device ในทางที่ไม่ควร แต่ไม่ใช่ว่าจะแบนทุกเรื่องจากโลกมั้ยวะ ไปรณรงค์ดีกว่าว่าอยากเห็นอะไรเป็นแบบไหนมากขึ้น ไม่ใช่สักแต่จะแบนจะตัด คนแหกต้นเรื่องเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ทำงานสายจิตด้วยนี่

เพราะงั้นอยากให้กลจ.ทุกคนว่าเขียนไปเถอะ สร้างสรรค์ไปเถอะ เขียนเตือนย้ำหน่อยก็ดีว่าเป็นเรื่องแต่ง ไม่อิงเคสจริง หรือสะท้อนโรคไหนในความเป็นจริง บลาๆ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.