Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 8]

Last posted

Total of 509 posts

480 Nameless Fanboi Posted ID:7zv4Eh/L3X

>>475 ยํ้าเกินไม่ดี เป็นมาก่อน ยิ่งกว่านั้น แต่งได้สองสามประโยคอ่านทวนแล้วทวนอีก ดูทั้งคำซํ้าทั้งรูปประโยคทั้งคำเชื่อมไม่ให้ซํ้าถี่ไป
ทวนเยอะไปจะปสด.ก่อน
แนะนำให้แต่งจบบทก่อน แล้วค่อยทวน แต่รู้นะว่ามุนติดเป็นนิสัยใช่ป่ะ