Fanboi Channel

รวมพลนักเขียน แชร์เทคนิคประสบการณ์และข่าวสาร [กระทู้ที่ 8]

Last posted

Total of 509 posts

479 Nameless Fanboi Posted ID:8U7nJMXMWp

>>475 กูจะไล่อ่านแค่บทก่อนหน้าหนึ่งบท เวลาแต่งส่วนมากจะพยายามให้จบในหนึ่งบทหรือ 50% แล้วค่อยกลับไปอ่านทวนตอนที่แต่งเพิ่ม กูคิดว่าถ้าย้อนกลับไปกลับมามันยังไม่ตกสะเก็ดความคิด แต่ถ้าเว้นช่วงแล้วกลับไปอ่าน เราจะรู้ว่าควรแก้คำอะไรตรงไหนได้ดีกว่านะ