Fanboi Channel

หนังสือทำมือ 18+

Last posted

Total of 76 posts

75 Nameless Fanboi Posted ID:BeWcD.9WOk

อีกอย่างปกไม่ต้องหวือหวาก็ได้ถ้ามันจะทำให้นิยายแพง ขอแค่สวยน่าซื้อ ไม่ธรรมดาเกิน ปกจัดอาร์ตบางเจ้าก็สวยมากนะกูว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นปกวาดเลย กลายเป็นไม่สนใจเนื้อหากันแล้ว ซื้อมาตั้งโชว์พร้อมของพรีเมี่ยมหรืออะไร แล้วชอบบอกว่าจำนวนอักขระเท่านี้เท่านั้น อีผีอักขระมันนับไปถึงสระอิ คือ 1 บางทีนับเว้นวรรคด้วยแน่ะ นับคำสินับคำ สรุป คือ จำนวนคำหารสองอะ แล้วมาหลอกตาว่าเยอะ