Fanboi Channel

ห้องนิยายตะวันตก ‧: ❀ 2 ❀ :‧

Last posted

Total of 340 posts

336 Nameless Fanboi Posted ID:f.EfouPwwX

>>324 รอร๊อรอ

KY แก้วกานต์ กุเคยอ่านเรื่องนึงที่ย้อนเวลาไปอังกฤษยุคโบราณ ดยุคหรืออะไรเนี่ยแหละ จำได้ว่าที่นางรับไม่ได้ที่สุดคือห้องน้ำในปราสาท

ใกล้ๆตอนจบ นางก็ทะลุมิติกลับมายุคปัจจุบัน ซึมเศร้าดราม่าอยู่แปปๆ หาทางกลับ แล้วตอนจบขนของทันสมัยกลับยุคเก่าทั้งกระเป๋าเดินทางใบเบ้อเริ่ม มี walkman มีถ่าน กะเครื่องชาร์ทพลังงานแสงอาทิตย์ ยาเป็นลัง ฯลฯ

แต่จำอะไรที่เหลือไม่ได้