Fanboi Channel

ห้องนิยายตะวันตก ‧: ❀ 2 ❀ :‧

Last posted

Total of 173 posts

113 Nameless Fanboi Posted ID:ZdA2Vck55s

>>111 จำได้ว่าตอนอ่านมันก็สนุกมากนะ แต่ก็นานเกินจนกูไม่เหลืออะไรในความทรงจำ ตอนเก็บของจะบริจาค กูเลยตัดใจได้ง่ายๆ เลย สงสารเด็กน้อยที่เอาไปอ่านต่อเลย คงค้าง 🤣