Fanboi Channel

ตำหนักนิยายจีนเซินเจิ้น ตำหนักที่ 9

Last posted

Total of 365 posts

362 Nameless Fanboi Posted ID:pFnRqu/kLV

>>361 ในกรุ๊ปนักเขียนอะบ่อยเลย ชอบแคปมาหาพวก หาความน่าสงสาร กะให้คนอื่นช่วยกันด่าคนอ่าน ทั้งๆ ที่เขาติเพื่อก่อ แต่สมองนักเขียนแยกไม่ออก อันไหนติเพื่อก่อ อันไหนด่า เดี๋ยวนี้เหมาไปหมดว่าด่า