Fanboi Channel

Bliss never die III [นวนิยายญี่ปุ่น]

Last posted

Total of 51 posts

44 Nameless Fanboi Posted ID:wHS5iSeycz

>>42 นิยายมันเก่ามากเลยนะ เนื้อเรื่องเกิดสมัย ปี 90 ต้นๆ คนในเรื่องยังใช้ Word processor
สำหรับกูอ่านแล้วเฉยๆอ่ะ ในแง่นิยายสยองขวัญมันไม่ได้มีผีโผล่มาหลอกตัวเป็นๆ (โผล่มาช่วงท้ายนิดหน่อย) การเล่าเรื่องเหมือนเล่าตำนานพื้นบ้านให้คนอ่านฟังซึ่งชิโกกุมันไกลตัวคนไทย อ่านแล้วอาจจะไม่อินเท่าไร