Fanboi Channel

ตู้นิยายไทย (หมายเลข 8)

Last posted

Total of 841 posts

830 Nameless Fanboi Posted ID:kkbaXMe2k6

>>828 หึ่งเกาหลีจริง บรรยายเหมือนยัดสำนวนนิยายแปลกับไทยผสมกัน
>>829 กูอ่านทั้งจีนยุ่นเกา พล็อตมันคุ้นๆ เหมือนนิยายจีนเกลื่อนๆ แนวท้องแล้วพระเอกเหี้ยทำระยำใส่นางเอก