Fanboi Channel

ตู้นิยายไทย (หมายเลข 8)

Last posted

Total of 292 posts

291 Nameless Fanboi Posted ID:Ud/75sMO77

>>290 ลองไปดูเอานิยายใหม่ กูไม่ค่อยรู้ โดยเฉพาะจากนักเขียนรุ่นใหม่ เพราะภาษาที่เขาใช้ไม่ไหวจริงๆ ไม่ถูกโฉลกกับกูอ่ะ ส่วนใหญ่อ่านแต่งานนักเขียนรุ่นเก่านิดหนึ่งไปจนถึงเก่ามากกับงานแปลจีนแปลญี่ปุ่นแล้ว