Fanboi Channel

(Light Novel) พูดคุยและวิจารณ์ รูปเล่มของLN สนพ. และร้านค้า vol.12

Last posted

Total of 946 posts

864 Nameless Fanboi Posted ID:BoFxSy2kRl

เพราะไวฟุเกิดใหม่ทุกวัน คุก็ขี้เบื่อง่าย แป๊ปๆก็เลิกตาม ยอดขายก็ตก ถ้ามันยื้อกันไม่ไหวจริงๆจน โลคัลตาย อีนกก็ตายด้วย เพราะสินค้าหมวดเดียวกัน ลูกค้าที่จ่ายตังค์ให้มันก็กลุ่มเดียวกัน