Fanboi Channel

ไลท์โนเวล Vol.45

Last posted

Total of 359 posts

340 Nameless Fanboi Posted ID:a0cRfYps0B

>>327 เรื่องอายาโนะควยจิกูสงสัยว่าอ่านจริงกี่คนในกลุ่ม เพราะส่วนใหญ่กูเห็นก็ตามที่มึงบอกเลยคือหัวโพสต์งี่เง่ามากคือ ใครนางเอกไรประมาณนี้ มีสปอยโง่ยูทูปรายนึงซึ่งกูก็ปล่อยผ่าน ไม่อยากเพิ่มยอดให้ ที่คุยกันจริงๆก็ไม่ค่อยมี ถ้าคุยบ่อยช่วงนี้กูให้บากะริน่าแต่เชื่อว่าจบซีซันก็หายไปเหมือนอีโล่โง่ๆเมื่อซีซันก่อนหน้า