Fanboi Channel

(Light Novel) พูดคุยและวิจารณ์ รูปเล่มของLN สนพ. และร้านค้า vol.9

Last posted

Total of 1000 posts

971 Nameless Fanboi Posted ID:C+AlGm66nK

ถูกจนน่าสงสัยเลยวุ้ย...

972 Nameless Fanboi Posted ID:Qtbujxmkks

ร้านแจงว่าเพราะขายไม่ดี รับมาแล้วไม่รับคืน เลยเลซะ ....
แต่แม่ง มึงขายไม่ดี แต่ทนรับของมาถึงเล่ม 5 เล่ม 6 เลยนะมึง ความรู้สึกช้าฉิบหอย

973 Nameless Fanboi Posted ID:Z7fZZY7rW2

https://www.facebook.com/giftbookpublishing/photos/a.878842065512374/2615244505205446

974 Nameless Fanboi Posted ID:3vxT..FEb.

>>973 ประกาศเข้าไปแค่ของเก่ามึงยังทำไม่ทันเลยไอ้สัส

975 Nameless Fanboi Posted ID:uMBiN4xyiq

>>972 เลหลังก่อนปิดกิจการล่ะมั๊ง

976 Nameless Fanboi Posted ID:/3IzjmYPa0

ป้ายแฟนเทเชียมีคุรุมิกะโทกะแต่ลักดันไม่ร่วมซะงั้น

977 Nameless Fanboi Posted ID:c.TWaIzxo3

งานนกย่าง ลักมันสนทำไม

978 Nameless Fanboi Posted ID:IfxSYxs8Wa

เพราะเป็นงานนายอินทร์ มันเลยเชิญแต่สนพ ที่ลงหนังสือที่เอามาขายร้านมันน่ะสิ ส่วน a ไม่มีหนังสือใหม่เลยไม่ได้ไป

979 Nameless Fanboi Posted ID:Pn2NS5RBCl

d
d
e
e
.e
gw
ge
h
tj
yk
yk
r
.j
rh
h
rhr
h
e
g
ge
.gw
h
j
t
j
ktj
k
il
io;
.p
il
uyk
h
gr
g
dv
db
g
jl
;
oi;
ppo
.ky
t
r
te
e
d
db
.hg
j
ly
iop
p
9
i
u
u
yre
g
g
s
s
s
db
db
f
h,
kjl
l
o;
p'
a
s
s
s
fw
wq
w
w
g
a
a
ssb
.gewq
khq
2
;u
;uwsg
dh
d
d
z
vz
ga
q
sqr
wt
f
rb
d
f
ga
hg
p
iyu
k
r
dsg
sqr
fsg
fw
fw
f
fq
c
ascv
sqr
sqr
sqr
dh
fj
qx
rvsa
a
wt
q
r
q
rt
y
eu
r
r
f
z
x
c
vz
b
n
m
,
.
/
d
;
l
k
j
h
g
f
d
s
a
q
w
e
r
t
y
ui
o
p
[
]
as
d
hyl
ul
i
ut
j
e
he
w
gw
w
gw
ge
ghrf
ju
k
l
l
u
l
l
l
l
l
lu
lu
lu
lu
l
f
h
e
g
g
sdg
d
d
hd
d
g
s
gs
gs
gs
g
gg
sg
dg
dg
d
gg
e
y
ut
k
o
pop
[
p[
8o
7
u
4y
y
te
te
f
sf
sf
d
nv
b
,
.m
,/
l
ik
te
43
t
r
2
w
fs
fs
fs
xv
xv
vc
bc
n
mg
t
r
e
t2
21
1
rw
s
fs
gv
b
cn
mn
gv
k
l
u
l
p
u
oy
t
jr
f
hd
b
d
xb
cn
n
mn
jk
l
p
ip
op[
1
f
j
w
r
w
w
w
w
r2w
3
y64
uit
t
uit
r
ssf
ssf
wr
wr
r
r
r
wr
wr
21
43w
54
8i8y
oy
t
jf
dh
dh
fjk
gj
j
j
fdh
dh
gsg
wtg
wtg
tt
wet4
et
y
ru
t
iyi
o96
6i
u
ery
e
eg
sg
s
gsg
gd
ghf
fu
tu
tu
hf
hf
hf
hyd
u
ti
y
i[
io
i[p
8p
o
y
t
r
y
e
t
tgs
gsg
x
n
bm
n
jl
up
u
py
o
a
4
y
wyw
t2
2
qf
af
s
fs
g
ghj
ghk
l
io[
op[
9
-8
6
i5
u4
t
w2t
rw
fs
dg
fs
fs
i
y
iy
i
u4
y
t
w2t
sg
d
ghdf
j
ghdf
y
uyp
u
[oi
]0
9p
i
5
4y
3t
t
w
fs
fs
s
gh
gh
gh
iyu
ou
ou
ou
iyu
u
y
e
t
fg
s
x
f
h
gh
j
k
y
o
y
it
u
e
g
dsg
dg
d
h
r
u
y
ye
s
wqr
dg
dg
d
g
ge
t
t
t
u
ti
yo
o
69
5
u
h
g
g
r
af
f
sdg
dh
fg
u
ti
5
y
wr
wf
fh
j
iyu
o7f
stg
dh
ty
uo
uip
o7f
;go
yd
dtu
y
sy
et
at
wt
s
gdr
ht
ut
iy7
it
i
dtu
d
jh
sf
sz
fh
gdr
gdr
hgs
ga
a
wa
fw
agw
afg
sg
seg
dgh
sh
eh
j
ty
tuj
e
wt
wf
a
sbh
fj
uil
io[
8
oi
8
5uy
e
42
4
qe
ad
af
s
fdh
fdh
y
io78
6
8
u
e
ad
sf
g
e
rt
tu
yui
o
ip
ip
o
w
rt
r3
rw
fs
g
h
j

d
d
e
e
.e
gw
ge
h
tj
yk
yk
r
.j
rh
h
rhr
h
e
g
ge
.gw
h
j
t
j
ktj
k
il
io;
.p
il
uyk
h
gr
g
dv
db
g
jl
;
oi;
ppo
.ky
t
r
te
e
d
db
.hg
j
ly
iop
p
9
i
u
u
yre
g
g
s
s
s
db
db
f
h,
kjl
l
o;
p'
a
s
s
s
fw
wq
w
w
g
a
a
ssb
.gewq
khq
2
;u
;uwsg
dh
d
d
z
vz
ga
q
sqr
wt
f
rb
d
f
ga
hg
p
iyu
k
r
dsg
sqr
fsg
fw
fw
f
fq
c
ascv
sqr
sqr
sqr
dh
fj
qx
rvsa
a
wt
q
r
q
rt
y
eu
r
r
f
z
x
c
vz
b
n
m
,
.
/
d
;
l
k
j
h
g
f
d
s
a
q
w
e
r
t
y
ui
o
p
[
]
as
d
hyl
ul
i
ut
j
e
he
w
gw
w
gw
ge
ghrf
ju
k
l
l
u
l
l
l
l
l
lu
lu
lu
lu
l
f
h
e
g
g
sdg
d
d
hd
d
g
s
gs
gs
gs
g
gg
sg
dg
dg
d
gg
e
y
ut
k
o
pop
[
p[
8o
7
u
4y
y
te
te
f
sf
sf
d
nv
b
,
.m
,/
l
ik
te
43
t
r
2
w
fs
fs
fs
xv
xv
vc
bc
n
mg
t
r
e
t2
21
1
rw
s
fs
gv
b
cn
mn
gv
k
l
u
l
p
u
oy
t
jr
f
hd
b
d
xb
cn
n
mn
jk
l
p
ip
op[
1
f
j
w
r
w
w
w
w
r2w
3
y64
uit
t
uit
r
ssf
ssf
wr
wr
r
r
r
wr
wr
21
43w
54
8i8y
oy
t
jf
dh
dh
fjk
gj
j
j
fdh
dh
gsg
wtg
wtg
tt
wet4
et
y
ru
t
iyi
o96
6i
u
ery
e
eg
sg
s
gsg
gd
ghf
fu
tu
tu
hf
hf
hf
hyd
u
ti
y
i[
io
i[p
8p
o
y
t
r
y
e
t
tgs
gsg
x
n
bm
n
jl
up
u
py
o
a
4
y
wyw
t2
2
qf
af
s
fs
g
ghj
ghk
l
io[
op[
9
-8
6
i5
u4
t
w2t
rw
fs
dg
fs
fs
i
y
iy
i
u4
y
t
w2t
sg
d
ghdf
j
ghdf
y
uyp
u
[oi
]0
9p
i
5
4y
3t
t
w
fs
fs
s
gh
gh
gh
iyu
ou
ou
ou
iyu
u
y
e
t
fg
s
x
f
h
gh
j
k
y
o
y
it
u
e
g
dsg
dg
d
h
r
u
y
ye
s
wqr
dg
dg
d
g
ge
t
t
t
u
ti
yo
o
69
5
u
h
g
g
r
af
f
sdg
dh
fg
u
ti
5
y
wr
wf
fh
j
iyu
o7f
stg
dh
ty
uo
uip
o7f
;go
yd
dtu
y
sy
et
at
wt
s
gdr
ht
ut
iy7
it
i
dtu
d
jh
sf
sz
fh
gdr
gdr
hgs
ga
a
wa
fw
agw
afg
sg
seg
dgh
sh
eh
j
ty
tuj
e
wt
wf
a
sbh
fj
uil
io[
8
oi
8
5uy
e
42
4
qe
ad
af
s
fdh
fdh
y
io78
6
8
u
e
ad
sf
g
e
rt
tu
yui
o
ip
ip
o
w
rt
r3
rw
fs
g
h
j

980 Nameless Fanboi Posted ID:mDXr+GLupl

>>976 มาร่วมแล้วนะจ้ะ

981 Nameless Fanboi Posted ID:916D+RGT/j

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712014502183120&set=pcb.2425663367722310&type=3&theater

ร้านเดิมโล๊ะหมดทุกเรื่อง... สรุปย้ายที่

982 Nameless Fanboi Posted ID:4MEFKbpn9P

>>981 เซ็งสัด ร้านสุดท้ายของแถวนี้แล้วมั้ง

983 Nameless Fanboi Posted ID:RCgz.IdNnx

assassins pride น่าซื้อไหม
ใครมีสปอยพอหอมปากหอมคอบ้าง

984 Nameless Fanboi Posted ID:3ynEgACmz/

>>981

985 Nameless Fanboi Posted ID:i140qSdbZf

>>983 เล่ม 2 เหมือนแฮรี่เล่ม 4 เล่ม 5 คล้ายๆแฮรี่เล่ม 2

986 Nameless Fanboi Posted ID:Vg+Zok13Vy

มิครสหอยท่านนึงกล่าว "ทีกูขอซื้อเรื่องสั้นที่เขียนเพิ่มให้กับ BD/comic event แม่งไม่ขาย (บอกพวกนั้นเฉพาะคนนิปปง พ่อง) พอนกย่างมาก แม่งแทบถวายขายเรื่องสั้นตัวแถมทุก deviceให้ แม่ง "

987 Nameless Fanboi Posted ID:layiGBkmWR

>>986 อ้าวหรอ กุนึกว่าสนพ. ไม่ทำกันเอง เพราะเห็นFPมันก็ออกบุคเล็ท ลิมิต ดราม่าซีดี รัวๆ

988 Nameless Fanboi Posted ID:L8h0ZyDajd

>>987 มันมีทั้งที่ขายและไม่ขาย
ที่ขาย ส่วนมากจะเป็นของที่สนพ.ทำแถมโดยตรงไม่เกี่ยวกับใคร
ที่ไม่ขาย ส่วนมากจะเป็นของที่ไปพ่วงกับคนอื่น เช่น แผ่นอนิเม คอลาโบ ลิมิทประจำร้าน
ซึ่งไอ้อย่างหลังเอาจริงๆ กูคิดว่าญี่ปุ่นมันแค่ขี้เกียจไปไล่ดีลเรื่องให้ เพราะไอ้ส่วนที่พ่วงๆ เนี่ย บางทีแม่งก็เห็นมันขายนี่หว่า
แล้วส่วนที่ยอมขาย มันก็มีประเด็นเรื่องคิดเงินแพงจนไม่คุ้มอยู่ด้วย
(เช่น ค่าใช้รูปแค่รูปสองรูป คิดเงินหลายหมื่น จ้างนักวาดคนเดียวกันให้วาดใหม่ใช้เฉพาะงานบางทียังถูกกว่า ไม่เข้าใจเหมือนกัน)
ประมาณนี้ล่ะ

989 Nameless Fanboi Posted ID:8miFWDJchP

>>987 บางรูป/บางเรื่องสั้น โลคัลจะเอา มันไม่ขาย
แต่นกย่างแม่งได้หมด

990 Nameless Fanboi Posted ID:8miFWDJchP

มีคนแฉว่างานนิยายของร้านนายอินทร์คิดส่วนลด 40-45 % เว้ย

991 Nameless Fanboi Posted ID:Vg+Zok13Vy

เผื่อพวกมึงไม่รู้ มิตรสหอยท่านนึงบอก "ราคาเป้าหมาย LN ในปี 2020 อยู่ที่เล่มละ 380-400 บาท (เล่มใหญ่) และ 250-300 บาท (เล่มเล็ก) เจ้าค่ะ"

992 Nameless Fanboi Posted ID:0l+9FVi7GW

>>989 คนในบอกกุว่า เขาจะซื้อภาพคาโดทำของพรีเมี่ยมคาโดบอกกุให้ไม่ได้ แต่ต่อมานกย่างประกาศขายของจากอีเวนท์คาโดเฉยเลย

993 Nameless Fanboi Posted ID:Vg+Zok13Vy

คุโปรนกเลยบอก ถ้าอยู่กะโลคัล โลคัลไม่ทำร็อก จริงๆ คือโลคัลอยากทำ พร้อมจ่าย แต่มันไม่ให้ทำ

994 Nameless Fanboi Posted ID:2vsZuWYso7

วงในเอาใหญ่เลยนะ งุงิ

995 Nameless Fanboi Posted ID:Vg+Zok13Vy

เรื่องสปอยกะไพเรทเหมือนกัน พอโลคัลจับ แม่งเสือกไม่ออก power letter ให้ แถมบอกว่าถ้าอยากได้ ให้ออกค่าทนายเอง ถ้าขึ้นศาลได้ค่าปรับ มันขอค่าปรับ 70-80% ของค่าปรับสูงสุด และห้ามยอมความทุกกรณี
ทีนี้คนโดนจับ แม่งมีแต่เด็ก เอาเงินไปจ่ายที 7-8 แสนวะ หนำซ้ำ โดนข้อหารังแกเด็กขึ้นมาทันที
ทีของนกเอง ยื่นโนติ๊ซไปที่เว็บสแกนเองจ้า ลบแล้วจบ ไม่เรียกร้องให้ขึ้นศาล
ไรวะ

996 Nameless Fanboi Posted ID:Vg+Zok13Vy

แล้วเสือกบ่นโลคัลไม่ดูแลสิทธิให้มัน

997 Nameless Fanboi Posted ID:2gYD6kZKc1

เรื่องจับสปอยกับไพเรท กูได้ยินวงในอย่างน้อย 2 เจ้าได้หนังสือมอบอำนาจจาก overlap แล้ว
เงื่อนไขคล้ายๆ กัน คือ ห้ามยอมความทุกกรณี ถ้าได้ค่าปรับ ขอให้แบ่งให้มัน 40-50 % และออกค่าทนายเอง
กูก้อรอดูว่าใครโดนฟ้องคนแรก

998 Nameless Fanboi Posted ID:oTf+k+s80e

>>>/lightnovel/8215/ VOL.10

999 Nameless Fanboi Posted ID:SBq4p9w755

>>995 โลคัลก็โนติ๊ซได้เหมือนกันนิ คุ้นๆว่าลักกับเด็กซ์เคยทำ แต่ถ้าอีพวกไพเรทเสือกไม่กลัว ก็คงจนปัญญา เพราะโลคัลคงไม่ลงทุนต่อเพื่อฟ้องศาลอะถ้าเงื่อนไขเหี้ยแบบนี้

1000 Nameless Fanboi Posted ID:nILgQ/.rPT

ปิดมู้

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.