Fanboi Channel

ไลท์โนเวล Vol.43

Last posted

Total of 775 posts

751 Nameless Fanboi Posted ID:JAk53wUVXd

>>749 มึงน่าจะหามังงะอ่านก่อน เรื่องนี้มันออกแนว sol ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในโลกแฟนตาซี อ่านในเน็ตเพลินๆอะพอได้ แต่เป็นเล่มอะไม่ไหว