Fanboi Channel

[ผู้กอบกู้แห่งวงการ] phoenix next [นกย่างตัวที่ 1]

Last posted

Total of 85 posts

81 Nameless Fanboi Posted ID:bDC9mME+RB

>>80 ก็เหมือนเดิมนิ
เปิด pre->ปิด->วางขาย พร้อมส่งของให้พวก pre

การเปิด pre มันแก้ปัญหา เว็ปล่มเก็บยอดลูกค้าไม่หมดจากการเอาของพร้อมส่งวางขายตูมเดียว แก้ปัญหาคนที่ไม่อยากสั่งรอบย่อยๆ ตามวันที่ออกไปในตัว และแก้ปัญหาปริมาณการแพ็คของด้วย