Fanboi Channel

Gatou Shouji อามากิ ทีลาร์น่า FMP สว่านแพ

Last posted

Total of 218 posts

213 Nameless Fanboi Posted ID:2u86ZKM4i6

เล่ม 3 นี่สนุกสุดเท่าที่ออกมาละ ซึ่งเมะไม่ได้ทำเพราะมีประเด็นล่อแหลมห่าเหวอะไรนี่แหล่ะ เล่ม 4,5 ก็ไม่ได้ทำ ถ้าไม่ได้ชอบอะไรมากแนะนำว่าอย่าอ่าน จะได้ไม่ต้องมาเสียดายที่เมะทำออกมาขยะแบบที่กุทำ 55555

ปล นิยายแม่งออกช้าสัส ขนาดของยุ่นนี่2-4 ปีจะออกสักเล่มนึง