Fanboi Channel

Gatou Shouji อามากิ ทีลาร์น่า FMP สว่านแพ

Last posted

Total of 216 posts

207 Nameless Fanboi Posted ID:K4VfmXnh4P

cop craft ถ้าจะอ่านต่อจากเมะนี่ต้องอ่านเล่มอะ รู้ว่าเมะมันข้ามเล่มสามไป มันข้ามเล่มอะไรไปอีกไหม จะซื้อมาทุกเล่มตอนนี้ก็แอบขี้เกียจอ่านเล่มที่รู้เนื้อเรื่องแล้ว อยากอ่านเอาเท่าที่เมะมันข้าม + ตังเริ่มไม่มีละ