Fanboi Channel

Gatou Shouji อามากิ ทีลาร์น่า FMP สว่านแพ

Last posted

Total of 199 posts

174 Nameless Fanboi Posted ID:nDRfoWSPy9

จะว่าไปตอนเล่ม1ทีลาน่าบอกว่าแม่ตายแล้ว แต่เล่ม5บอกว่าแม่ส่งจดหมายมาแถมมีน้องสาวด้วย ถ้าคนแต่งไม่ได้ลืมพ่อคงแต่งงานอีกรอบ