Fanboi Channel

(Light Novel) พูดคุยและวิจารณ์ รูปเล่มของLN สนพ. และร้านค้า vol.17

Last posted

Total of 300 posts

230 Nameless Fanboi Posted ID:AJWOmHjls3

ตอนนกย่างออกโปร คุบ่นว่า ซื้อยังไงให้ถึง 5 พัน ปรากฎว่าพรีเมี่ยมหมดก่อนพรีออเดอร์จบ
ตอนนี้ LP ออกโปรแค่ 1500 คุยังบ่นว่า ซื้อยังไงให้ได้โปร
ฮึ มึงดูงานก่อนก็บ่นแบบนี้ แล้วไง พรีเมี่ยมหมดก่อนงานจบอีก