Fanboi Channel

ไลท์โนเวล Vol.46

Last posted

Total of 570 posts

563 Nameless Fanboi Posted ID:bNuxVn8W+2

>>561 ถามหน่อย ตกลงสปอยที่พวกคุมโนเฟื่องเคยเชื่อกัน เรื่องนักบวชหญิงเล่ม1 ท้องลูกก็อบลินแล้วฆ่าตัวตายเล่ม8 นี่ตกลงมั่วใช่ป่ะ
แล้วก็เนื้อหาหลังเล่ม1 นี่คือแทบไม่มีสาวๆถูกฆ่าหรือโดนข่มขืนแล้วใช่มั้ย มีแค่เอามาเรียกแขกเล่มแรก