Fanboi Channel

ไลท์โนเวล Vol.46

Last posted

Total of 460 posts

454 Nameless Fanboi Posted ID:xWBPBuOnCi

>>453 ก็คงสนิทไว้ใจกันมาก เกินกว่าเพื่อนเกินกว่าเมีย แต่ไม่เกินเลยกันเพราะสถาณะมันต่างกันและทั้งคู่ก็เข้าใจ แค่บางทีก็หาอะไรมาให้กระชุ่มชวยบ้างอย่างไปดูหน้าตอนตื่นไรแบบนี้มั้ง