Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหา&นินทาญาติพี่น้อง ||||

Last posted

Total of 159 posts

157 Nameless Fanboi Posted ID:qKXYcv8s0y

>>154 อืม ออกแนวบริหารเงินไม่ถูก แบบนี้ให้เท่าไหร่ก็จม
ถ้าอยากช่วย กูว่าต้องรู้ยอดทั้งหมดแล้ววางแผนอ่ะ อาจจะต้องบังคับกันบ้าง