Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหา&นินทาญาติพี่น้อง ||||

Last posted

Total of 159 posts

155 Nameless Fanboi Posted ID:xH2MvioRD3

กู154 ลืมบอกว่า 5K ไม่รวมของใช้ ของกินที่กูให้ตั้งหากนะอีก 2K เผลอๆถ้ามีเรื่องจำเป็นเช่น ค่าเทอมน้อง ค่าโทรศัพท์แม่ โผล่มาให้กูตกใจเล่นบางเดือน บางวันมีค่ากาแฟร้อยสองร้อย 555 เล่าแล้วตลกว่ะ กูทำงานเช่าหออยู่และมีหนี้กยศที่เริ่มส่ง แม่กูไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยว่ะ