Fanboi Channel

ปัญหาหัวใจ ♥ Quinze

Last posted

Total of 1000 posts

254 Nameless Fanboi Posted ID:I6WOl+Yod0

>>253 จริงอะ ทำไมกูเป็นผญ.ที่ในวงจรชีวิตไม่เคยเจอผช. อย่างว่าเลย

กินข้าวกัน กูพูดตรงๆบอกให้จ่าหารครึ่งได้ ก็บอกไม่เป็นไรๆ พอกูยํ้าว่าได้จริงๆนะ แม่งบอกกุเรื่องมาก เอ้า...
เวลาเห็นอีกฝ่ายเหมือนไม่สบายใจ กูบอกมีอะไรก็ให้บอกมาตรงๆ ก็อืมๆ เงียบๆ ทำหน้าเหมือนมีซัมติงอะไรลำบากใจ แต่ก็เสือกไม่ยอมบอกกู
สรุปกูนี่แหละพยายามจะเข้าใจมันแต่แม่งก็ไม่ยอมพูดห่าไร แม่งเข้าถึงยากเอาใจยาก ชห.
นี่ใช่นิสัยปกติของผช.ป่าววะ หรือกุดันซวยเจอผช.นิสัยเหมือนผญ. เอง😥

ปล.กุไม่ใช่คนที่ถามต้นเรื่องนะ/กุแค่บ่น😂

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.