Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x5

Last posted

Total of 727 posts

720 Nameless Fanboi Posted ID:6wTdrgMuVf

>>716 บางคนเค้าแค่มาหายอดฟอลกลับปะ? บางคนคิดว่าฟอลไปซักพักก่อนพอเนียนๆ ค่อยอันฟอล เผื่ออีกฝ่ายไม่ทันสังเกตจะได้ฟอลต่อไป บางคนมีความคิดว่าการมียอด follower มากกว่า following จะดูเท่ดูเซเลบไรงี้อะแก อย่าไปคิดมาก / ของกูล็อก account เป็น private แล้วเขียนตรงโปรไฟล์เลยว่าไม่ต้องมาฟอลเพื่อเพิ่มยอด เพราะไม่ฟอลกลับจ้ะ twitter เพิ่งฉลอง 10 ปีให้กูไม่กี่วันมานี้เอง ยอด follower กูคือ 12 คนถ้วน ถถถถ