Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x5

Last posted

Total of 604 posts

591 Nameless Fanboi Posted ID:ERApWzZoV8

>>587 วิธีคือไม่เอามาเป็นเรื่องส่วนตัว ให้มันผ่านมาแล้วผ่านไป การที่ความสัมพันธ์มันเป็นพิษไม่จำเป็นนะที่จะต้องมีคนดี คนไม่ดี โลกความเป็นจริงมันไม่ได้แยกขาวดำแบบนั้น ลึกๆแล้วทุกคนต่างก็ต้องการการยอมรับ ความรัก ความเอาใจใส่ ความเป็นอิสระ หรือความปรารถนาอันดีใดๆก็ตามแก่ตนเองอยู่แล้ว เพียงแต่วิธีที่แสดงออกมาจะผิดเพี้ยนไปตามรูปแบบของตัวตนและสังคมที่หล่อหลอมมามากแค่ไหนก็แล้วแต่คนๆนั้นประสบพบเจอมา ดังนั้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เราควรรับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ไม่บอกว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ การรับฟังเองก็ควรเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดรู้สึกถูกบังคับหรือต่ำต้อยกว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ยอมรับซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนและเราไม่สามารถไปบังคับเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ลองถามตัวเองดูว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น แล้วรู้สึกอย่างไรกับการที่ตัวเรารู้สึกแบบนั้น จริงๆแล้วเราต้องการอะไร และเราควบคุมอะไรได้บ้าง