Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสาม ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 429 posts

385 Nameless Fanboi Posted ID:pCzYJtcH9c

มองในแง่ดีอาจจะรับคนเพิ่ม แต่กูว่ามึงมีคำตอบในใจแล้วละ คนส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวนะว่าจะผ่านโปรไหม หัวหน้าชอบมึงไหม ทะเลาะกับใครรึเปล่า