Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสาม ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 1000 posts

191 Nameless Fanboi Posted ID:aYJUDoxj8A

ตอนปี 4 เทอมสุดท้าย มหาลัยจัดอบรมเรื่องการสัมภาษณ์งาน พี่ที่มาบรรยายแนะนำอยู่เรื่องหนึ่งว่าตอนไปสัมภาษณ์ห้ามใส่ชุดนักศึกษาเพราะจะดูไม่มืออาชีพ แต่พอกูมาทำงานจริงๆทุกวันนี้กูก็เห็นเพื่อนร่วมงานผู้ชายรอบตัวกูใส่เสื้อเชิ้ตขาวกันเยอะเหมือนกัน คือเสื้อเชิร์ตขาว แบบเรียบๆ ดูผ่านๆเหมือนเสื้อนักศึกษา แต่ไม่ได้ใส่แบบนี้ทุกวันนะ บางวันก็ใส่เสื้อเชิร์ตสีสุภาพ แต่เสื้อเชิร์ตขาวนี่ยังมีเห็นบ่อย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.