Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 672 posts

646 Nameless Fanboi Posted ID:5Cxd8tv1OA

คนที่บอกไม่ได้อ่าน ๆ เทแล้ว บลา ๆ แต่คะแนนออกมาท็อปคือเป็นเหี้ยอะไรวะ อ่านก็ยอมรับมาว่าอ่านมันยากเหรอ