Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 496 posts

494 Nameless Fanboi Posted ID:uHPqDTRZws

หน่วยธุรกิจ มันคนละอย่างกับคำว่า ผู้ประกอบการ ในทางเศรษฐศาสตร์หรอครับ?

งงมากเลยครับ สับสนกับคำว่าหน่วยธุรกิจ ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แต่กลับไม่ได้หมายถึงผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการจัดอยู่ในหน่วยครัวเรือนซะอย่างงั้น แล้วอย่างงี้หน่วยธุรกิจมันแตกต่างกับคำว่าผู้ประกอบการอย่างไรครับ