Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 496 posts

490 Nameless Fanboi Posted ID:rgkYg+vf+x

พูดถึงอังกฤษแล้ว กูเคยคิดว่าอังกฤษตัวเองดีในระดับนึง กูเห็นศัพท์คำนี้แล้วรู้เลยว่าคืออะไร แต่กูต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะพอกูเห็นแต่รูปแล้วให้พูดว่าคืออะไรเป็นอังกฤษกูแบงค์มากเลยมึง ขนาดคำง่ายๆกูยังไม่รู้ กูเรียกไม่ถูกเลย กูพึ่งมารู้ความจริงว่ากูกากก็ตอนนี้