Fanboi Channel

เราเสียเวลาอันมีค่ามหาศาลให้กับการหายใจ มันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเหรอ

Last posted

Total of 6 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:8nsvZIl/tQ

เวลามหาศาลสามารถเอาไปทำประโยชน์ให้คนในสังคมมากมากเช่น

ฝึกฝนทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยลดต้นทุน

นักเรียนสามารถเอาเวลาไปฝึกฝนให้สอบแพทย์ผ่าน เพื่อที่จะช่วยขีวินคนได้

เอาเวลาไปเรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์กับโค้ดสตาร์แล้วหางานเงินเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป ทำให้จ่ายภาษีให้กับชาติได้เยอะขึ้น ซอฟต์แวร์ก็ไปช่วยพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจให้มากขึ้นด้วย

ลด ละ เลิก การหายใจแล้วมาใช้เวลาอย่างมีค่ามีความหมายกันเถอะ