Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มู้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ (มู้ก่อนตันแล้วหาไม่เจอ)

Last posted

Total of 727 posts

669 Nameless Fanboi Posted ID:GcMaMnmnDU

เราจะต้องรู้ว่าต้องไปหาหมอตอนไหนวะสมมติกูรู้สึกอยากตายเเต่ไม่อยากทำร้ายร่างกายตัวเองนี้กูต้องไปป่ะ