Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มู้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ (มู้ก่อนตันแล้วหาไม่เจอ)

Last posted

Total of 623 posts

595 Nameless Fanboi Posted ID:Os1WzL+dUc

>>592 อ.ใจร้ายจัง น่าจะให้กำลังใจมากกว่านี้...
กูว่ามึงพยายามมามากพอแล้วละ เก่งมากที่สู้มาจนถึงตอนนี้ คนอื่นอาจไม่รู้แต่มึงชมตัวเองให้มากๆ แล้วไปพักผ่อน ชาร์จแบตให้ตัวเองหน่อยเถอะ
ถ้าสดชื่นขึ้นแล้ว มึงอาจจะมีแรงคิดอะไรมากขึ้น