Fanboi Channel

โม่งว่างงาน

Last posted

Total of 594 posts

559 Nameless Fanboi Posted ID:uEuByV10Qi

กูหางานพาร์ทไทม์ดีปะวะ หรือหางานประจำไปเลย กูรู้สึกว่างมาก อ่านหนังสือจนไม่รู้จะอ่านไรละ พอดีรอสอบข้าราชการ แล้วไม่รู้จะได้สอบตอนไหน เลื่อนแล้วเลื่อนอีก โควิดเฮงซวย