Fanboi Channel

โม่งว่างงาน

Last posted

Total of 594 posts

555 Nameless Fanboi Posted ID:YqvZMBq06o

>>554 ถูกต้อง ตอนเลือกคณะกูก็เคยคิดแบบนั้น เลยเลือกเรียนเอกภาษาที่สาม ถ้าสมมุติย้อนเวลากลับไปได้จะเรียนวิศวะแล้วไปเรียนภาษาที่สามเอาข้างนอกแทน แต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้ regret มั้ยก็ไม่นะ การได้ภาษาที่สามแบบแน่นๆ ก็ทำให้กูมีงานที่ดีทำในประเทศไทย หางานได้ง่ายตลอด ลาออกก่อนหางานใหม่ได้ก็ไม่เคยมีช่วงว่างงาน รายได้ก็โอเคกว่าคณะสายสังคมทั่วไปมากๆ ก็พอใจในชีวิตทุกวันนี้ดี