Fanboi Channel

โม่งว่างงาน

Last posted

Total of 594 posts

540 Nameless Fanboi Posted ID:4U+HyMz/4w

กูอยู่ในสังคมที่เป็นลูกคนมีเงินพ่อแม่สร้างให้หมด เปิดร้านให้อยู่ พ่อแม่บางคนหาเส้นสายอาชีพให้
พอเห็นแบบนั้นกูปลงว่ะว่ากูจะดิ้นรนไปทำไม ในเมื่อต้องใช้ชีวิตแบบลำบากสู้ตายไปจะได้หมดเรื่อง ไม่ต้องดิ้นรน