Fanboi Channel

ปัญหาหัวใจ | ♥ x 13 |

Last posted

Total of 836 posts

361 Nameless Fanboi Posted ID:0T1.HubF5w

มันมีอยู่ช่วงนึงกูตัดใจจะไม่มีแฟนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว กูก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียว จนปีที่แล้วกูเริ่มมีคนนึงที่ทำให้กูกลับไปอยากมีแฟน แต่แล้วก็กลับมาลูปเดิมกูอยากกลับไปเป็นเหมือน 2 ปีก่อนว่ะตอนนั้นเหมือนกูเป็นพวกเมินความรักอะ ถ้ากูมีความรักแล้วเวิ่นเว้ออย่างนี้กูขอกลับไปไม่มี555