Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบเอ็ด ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 899 posts

435 Nameless Fanboi Posted ID:n6IeXQ3M33

>>431 ก็เปิดร้านต่อแล้วหัดทำอย่างอื่นควบคู่ไปไม่ได้หรอวะ อย่าตอนนี้ถึงกูจะทำประจำอยู่ แต่หลังเลิกงานก็ส่งรูปขายสต็อคโฟโต้ไปด้วย หัดทำเว็บไปด้วยงิ หรือไม่ก็หางานอดิเรกอะไรก็ได้ทำไปเลยในเมื่อไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน /อิจฉาอยากมีกิจการส่วนตัวจะได้มีเวลาไปทำงานเสริมที่ชอบมากขึ้น

>>429 พูดถึงเรื่องนี้ โม่งๆ ซาลารี่แมนทุกคนก็ต้องเตรียมตัวไว้นะ อนาคตหุ่นยนต์จะมาแทนที่หมดแล้ว เสริมทักษะที่หุ่นยนต์มันมาแทนที่เราไม่ได้เข้านะ ไม่ได้ไกลตัวแล้วนะ ไหลให้ทันโลก อย่างออนไลน์แบ้งค์กิ้งก็กำลังกลืนกินสาขาธนาคารอยู่ ออนไลน์ช็อปปิ้ง ธุกิจขนส่ง/เดลิเวอรี่ก็เกิดมาแทนที่ตลาด อะไรที่มันเกิดใหม่ก็มักจะมีอะไรเก่าๆ ตายไปด้วย ต้องปรับตัวกันให้ทันนะ