Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน[สาระ 7]

Last posted

Total of 669 posts

426 Nameless Fanboi Posted ID:8MFuOsduQI

>>425 อยากทำงาน ขายของออนไลน์ ทำยูทูป ไอตรงนี้คิดว่าไม่ง่ายนะ ส่วนตรงที่ว่า การเรียนไม่สนุกเหมือนตอนมัธยม เหงาด้วยเพราะถึงจะมีเพื่อนแต่ก็รู้สึกเหมือนตัวคนเดียว ก็ปกติของมหาลัยไม่ใช่หรอที่มันจะเป็นแบบนั้นยกเว้นแต่ว่าจะมีเพื่อนมัธยมไปด้วย พยายามเรียนไปก่อนดีกว่า อย่างน้อยก็สนใจนิ ไม่อย่างงั้นก็ดรอปหรอ ีคณะอื่นๆที่อยากเข้ามั้ยล่ะ ถ้าไม่ก็ลองทนไปก่อนดีกว่านะ