Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน[สาระ 7]

Last posted

Total of 795 posts

267 Nameless Fanboi Posted ID:LcDanO4U4P

ใครเรียนทันตะจุฬาหรือรู้จักคนที่เรียน กูอยากรู้ว่าสังคมเป็นไงบ้าง เเบบไม่โลกสวยเลยนะขอความจริง มีคนบอกกูมาหลายเเบบมาก