Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 758 posts

734 Nameless Fanboi Posted ID:r.4WfqGwwe

เพื่อนโม่ง ไปหาหมอมา เพิ่งหายจากไข้มา ตัวไม่ร้อนแล้ว แต่ทำไมมันยังรู้สึกหนาวๆอยู่วะ นี่นอนแอร์ไม่ได้ พัดลมเปิดแล้วหนาวๆ ต้องกินพาราทุกวันเลย วันละเม็ดทุกครั้งที่รู้สึกหนาว