Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 503 posts

420 Nameless Fanboi Posted ID:iPQt70vckS

>>419 อย่าเลย นวดแล้วอาจจะหนักกว่าเดิม เปลี่ยนหมอ เพื่อนร่วมงานกู ตรวจสี่ห้าหมอกว่าจะรู้ว่าปวดหลังเพราะนิ่วอะ ก่อนหน้านั้น กระดูกเสื่อมบ้าง ทับเส้น โอ้ย หลายอะ สรุปนิ่ววะ