Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 541 posts

362 Nameless Fanboi Posted ID:cQjGCmsHvF

มีวิธีออกกำลังกายในรถตอนรถติดปะวะ
คือชีวิตกูตื่นแต่ตี 5 ครึ่ง เดินทาง 1 ชม. ครึ่งมาทำงาน
เลิกงาน 5 โมงครึ่ง ขับรถอีก 2 ชั่วโมงกว่าๆ ถึงบ้าน
คือแค่ขับรถมันหมดก็แรงอะ ขี้เกียจออกกำลังกายเลย เข้ายิมก็เปลืองตังค์ จะวิ่งรอบหมู่บ้านมันก็ค่ำแล้ว