Fanboi Channel

โม่งรักสุขภาพ สาขา 2 (ที่กูไม่รู้ว่าสาขา 1 หายไปไหน)

Last posted

Total of 491 posts

295 Nameless Fanboi Posted ID:7crtPpb67n

มึงกูเป็นฝี วันแรกที่เป็นก็บีบหนองออกได้ตามปกติ ก็นึกว่าคงยุบ ปรากฎว่าไม่อะ แม่งบวมแดงกว่สเดิม เริ่มกลายเป็นสีม่วงๆ รอบๆแข็งเป็นไต บีบหนองไม่ออกแล้วเพราะเจ็บมาก แบบบีบไม่ได้ เนื้อเสื้อผ้าเสียดสีก็เจ็บ ขยับตัวก็เจ็บ ตากุ้งยิงกูก็เป็น แถมต่อมน้ำเหลืองยังโตใต้จักกะแร้ข้างขวาอีกอะ กูไม่อยากหาหมอเท่าไหร่เพราะให้เขาเจาะฝีให้มันเจ็บมากๆ บีบเองปกติมันกะได้ แต่รอบนี้บีบไม่ได้ ทำไงดี แดกๆยาฆ่าเชื้แไปทนๆไปจะหายไหม